Dokončení vodovodních přípojek a předání do správy VaK Pardubice