Domky

Pro náš záměr jsme vybrali dnes nejžádanější typ domku tzv. BUNGALOV. Jedná se tedy o domky jednopodlažní, bez podsklepení a podkroví, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha se pohybuje od 100 m2 do 110 m2.

Dispozice všech domků je 4+kk, kdy každý domek má prostorný obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, ložnici a dva obytné pokoje. Dále pak samozřejmě technické a sociální zázemí.

U všech domků bylo snahou uspořádání do tvaru písmene L tak, aby bylo možné vytvořit uzavřenou terasu s orientací na jih nebo jihozápad.

Parkování je řešeno pro jedno vozidlo s umístěním vždy od komunikace tak, aby mohlo být v budoucnu případně zastřešeno.

Přesnou technologii staveb a vybavení jednotlivých domků najdete na následujících záložkách Stavební systém a Standardy.

ENERGIE
V současné době je důležitou otázkou i energetická náročnost staveb a to ne pouze z hlediska vytápění a ohřevu užitkové vody, ale celkové spotřeby energií v průběhu celého roku. Základním prvkem k dosažení co nejlepšího výsledku v této disciplíně je certifikovaný stavební systém společnosti Stavitelství Kašpar s.r.o., kdy celkový tepelný odpor obvodové stěny stěny je R = 5,88 W/m2K (více informací v záložce Stavební Systém). Další důležitou součástí je topný systém, kdy Vám nabízíme výběr ze dvou variant – kombinovaná soustava s elektrokotlem nebo tepelné čerpadlo na bázi voda – vzduch. Obě tyto možnosti s sebou nesou další úsporu v podobě až 20 denní spotřeby energie v nízkém tarifu.

Další úsporu, a to ve spotřebě vody jsme vyřešili instalací retenčních nádrží, kdy zadrženou dešťovou a přečištěnou splaškovou vodu lze v letních měsících použít k závlaze zahrad.

ODVODNĚNÍ
V Poběžovicích se nenachází veřejná kanalizace ani vodoteč, kterou by bylo možné využít pro odvedení srážkových a splaškových vod. Vše je tedy nutno řešit samostatným vsakováním přímo na pozemcích. Systém vsaků byl vytvořen na základě odborných hydrogeologických průzkumů přímo v dané lokalitě a splňuje všechny současné normy a požadavky.

Přesné dispozice, jednotlivá řešení a kalkulace najdete na samostatných kartách domků.

typy domů

Rodinný domek č. 1

Rodinný domek č. 2

Rodinný domek č.3

Rodinný domek č.4

Rodinný domek č.5

prevnext