O projektu

Projekt výstavby pěti nízkoenergetických RD v obci Poběžovice u Holic.

Prvopočátkem byl výběr lokality, při kterém byl kladen důraz na klid s co nejmenším počtem rušivých elementů. Dále pak na dostupnost přírody, což zajišťují okolní lesy.

Podstatným hlediskem při výběru lokality byla i dostupnost občanské vybavenosti. Tuto plně poskytují Holice, sousední město, které je s Poběžovicemi prakticky propojeno.

Po vytipování lokality jsme se zaměřili na uspořádání celého prostoru, usazení jednotlivých domků, umístění klidových zón, příjezdů a parkování tak, aby byly splněny požadavky budoucích uživatelů domu a současně splněny všechny platné normy. Za tímto účelem byl osloven Ing. arch. Pavel Kramář, který se tohoto úkolu zhostil s vysokou odborností a velkým citem. Jeho zastavovací studie (Koordinační situace) pak byla podkladem pro další zpracování.

Dalším krokem byl výběr samotných typů domků, kdy naším zadáním bylo vytvoření moderního jednopodlažního domku pro bydlení 3-4 členné rodiny, který by současně zapadal do okolní zástavby a nijak nenarušoval současný ráz krajiny. Tohoto zadání se ujal Ing. Karel Vrbata, který vytvořil několik návrhů. Z těchto byly vybrány dva typy, nejlépe vyhovující podmínkám daným orientací světových stran právě s ohledem na umístění klidových zón, přístupů, parkování a samotné prosvětlení interiérů. Jako ukázku jsme pro Vás připravili barevné a materiálové řešení interiéru domků vč. 3D vizualizací. Návrhy zpracovala firma Rossy Design, na kterou se můžete před realizací výstavby domu obrátit a zkonzultovat nejvhodnější dispoziční řešení, volbu barev a materiálu v
interiéru.

Po technické stránce domky splňují přísné ekologické požadavky bez jakékoliv další náročnosti pro klienty.

Energetická náročnost staveb je díky certifikovanému systému společnosti Stavitelství Kašpar s.r.o. velmi nízká a pohybuje se v rozpětí 22 – 25 GJ za rok.