Stavební systém

Jak již bylo řečeno, výstavbu zajišťuje společnost Stavitelství Kašpar s.r.o. svým certifikovaným systémem.

1. Výstavba svislých konstrukcí přízemí
Svislé konstrukce staveb jsou tvořeny sendvičovými panely na bázi dřeva vyrobených ve  výrobním závodě. Panely jsou již z výroby osazeny připraveny pro osazení oken a dveří. Panely se usazují na připravenou základovou desku pomocí jeřábů přímo z kamionu.

Standartní celková tloušťka obvodové stěny u námi dodávaných dřevostaveb je 26,15 cm. Celkový tepelný odpor takovéto stěny je R = 5,88 W/m2K.

Obvodové stěny Střešní konstrukce Podlahové vrstvy
 • kontaktní vnější omítka
 • tepelněizolační polystyren EPS F
 • konstrukční deska OSB 12,5 mm
 • rámová konstrukce KVH 140 mm s vloženou tepelnou izolací
 • parotěsná zábrana
 • konstrukční deska OSB 12,5 mm
 • sádrokartonová deska 12,5 mm
 • střešní krytina (betonová či keramická)
 • latě 50/40 mm
 • kontralatě 40/50 mm
 • pojistná hydroizolace
 • dřevěné sbíjené vazníky
 • minerální vlna mezi pasy vazníků
 • nosné CD profily podhledu
 • parotěsná zábrana
 • sádrokartonová deska 12,5 mm
 • dlažba nebo plovoucí podlaha 10 mm
 • betonová mazanina
 • fólie PVC
 • pěnový polystyren EPS 100 Z 80 mm
 • beton C 20/25 s kari sítěmi 120 mm
 • radonová izolace s funkcí hydroizolace
 • podkladní beton
 • zhutněná vrstva štěrkopísku

2. Stropní konstrukce
U přízemních domů tzv.bungalovů je strop tvořen ocelovou konstrukcí sádrokartonového systému připevněném na střešních vaznících. Po zateplení 22cm minerální izolací se strop dokončí záklopem ze sádrokartonových desek.

U podkrovních (patrových) domů jsou stropy tvořeny samonosnými sendvičovými panely vyrobenými ve výrobním závodě v Borohrádku. Tyto stropní panely jsou uvnitř zatepleny a již po instalaci na stavbě jsou plně zátěžově funkční.

3. Střešní konstrukce
Střešní konstrukce u přízemních domů je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které se montují přímo na stěnové panely přízemí a tvoří současně i strop. Po instalaci pojistné protidšťové fólie a střešních latí se pokládájí střešní tašky. U podkrovních domů jsou příhradové vazníky nahrazeny trámovými krovy se zateplením. Ostatní zůstává obdobné jako u přízemních domů. Samozřejmostí zůstává oplechování a instalace žlabů se svody.

4. Dokončení venkovních úprav
Po dokončení hrubé uzavřené stavby (včetně oken, vchodových dveří a střechy) se provede venkovní zateplení fasádním polystyrénem, osadí se parapety, provede se penetrace podle typu fasády a nakonec  finální fasádní omítka.

5. Vnitřní instalace a konstrukce podlah
Rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a vytápění jsou vedeny v podlahách  jednotlivých podlaží a výstupy z podlah jsou pak řešeny ve vnitřní skladbě panelů. Instalace jsou rozděleny do dvou etap a to hrubá montáž rozvodů s tlakovým odzkoušením a následná kompletace zařizovacích předmětů, vypínačů a otopných těles v rámci dokončovacích prací.

Po provedení hrubé montáže vnitřních instalací se provede pokládka tepelné izolace podlahovým polystyrénem v jednotlivých místnostech a podlažích, položí hydroizolace a provede se konečný  betonový povrh pro pokládky dlažeb, plovoucích podlah nebo koberců.

6. Dokončovací práce
Po dostatečném vyschnutí betonu se provedou dokončovací práce na pokládkách jednotlivých povrchů místností a stropů, položením keramických obkladů a dlažeb, vymalování celého domu, pokládka podlahových krytin, osazení schodišť, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, otopných těles, vypínačů a zásuvek. Dům je tímto připraven pro předání.